Zuzana Antares

 

Na začátek

Mí blízcí vědí, že jsem bývala fanda do počítačů a tvořila s chutí jeden web za druhým. Pěkně ručně, žádné šablony. Jenom html a to z php, co jsem pochopila.
Potom jsem se začala elektronického počítačového světa, a zvlášť webu, jakoby bát. Možná je to tím, že mám ascendent v Raku a jsem tedy duší zpátečník, trvající na tradičních postupech. Zvlášť mne děsí závislost lidí na informacích, nekritičnost v jejich přijímání a potřeba být pořád připojení. Proto mám jenom hloupý telefon a sítě skoro nepoužívám. Programování jsem zapomněla a fungování ektronických zařízení se pro mne stalo španělskou vesnicí. Prostě fuj, nechci.


Přítomný web je pokusem jak tuto situaci zvrátit. Kdo nejde vpřed, míří vzad, uctívání minulosti nevede k pokroku a opěvování dávno zašlých časů je neklamným znakem stárnutí. Tak vzhůru do boje se staromilstvím, s leností a nechutí poznávat nové a… se šablonou wordpressu!

Fotka výše od Joshua Woroniecki z Pixabay

Jenom pojďte dál!

Zuzana Antares

 

*****

Poznámky pro mne:

Přečíst dokumentaci šablony

Fórum k šabloně


Předpokládám sice, že o sobě a svých myšlenkách budu hodně psát v blogových příspěvcích – od toho blogy jsou, aby tam člověk psal o svých myšlenkách, že… – ale aspoň pár základních slov na úvodní stránku patří. Tak aby čtenář věděl, z čeho další příspěvky vycházejí a s kým si na tomto webu bude povídat.

Narodila jsem se ve znamení Střelce s ascendentem v Raku. Jsem jedináček, což mne předurčilo k introverzi. Mí rodičové měli své jasné představy, kam se můj život bude ubírat, tudíž mé myšlenky a názory pro ně nebyly relevantní a byly zpravidla ohodnoceny jako nerozumné, dětinské a hloupé.

Už jako vcelku malé děcko jsem potřebovala své myšlenky a fantazie zaznamenat, pročež jsem psala knihy, aniž bych ale nějakou dokončila (první byl sci-fi dětský příběh, psaný zhruba ve 12 letech). Později jsem přešla od dětských příběhů se zářnou hlavní hrdinkou k povídkám mírně depresivního ladění (kamarád vyhrál s mou povídkou Krysa šlechtična jakousi soutěž; sama jsem ale svá dílka nikdy nikam nepřihlašovala a jmenovaná povídka se bohužel ztratila ve víru věků), ještě později jsem psala lehce zbrklé úvahy o lidech a společnosti a až mnohem mnohem později jsem začala psát okultní naučné knihy. Jejich přehled naleznete na příslušné stránce. Jestli se vrátím k psaní příběhů… to ukáže čas.

Jako pečlivě střežené dítě, které nemá s jinými kamarádit, protože nejsou jako kamarádi vhodní, jsem neměla moc možností komunikovat s vrstevníky. Vlastní svět jsem proto zaplňovala poznatky různých oborů. Tajné řeči, šifry, námořní značky, astronomie a atomová fyzika byly po absolvování základky vystřídány zájmem o literaturu, psychologii, filosofii a chemii. Nové vědomosti jsem vstřebávala rychle a rychle je taky uvedla do pohotovostní polohy k užití. Obyčejný zájem o záhady se změnil v soustavnější bádání o parapsychologii a psychotronice, a odsud byl k okultismu jenom krok. A u něj jsem zůstala do dneška, což je v tomto okamžiku víc než pětatřicet let. Stejně stará je má praxe kartářky, kterou provozuji jakožto užité okultní umění.

To, co mohu předat dál, nabízí patřičná stránka.

Starší webové projekty

První byl magick.cz.

Všechno se sice dozvíte na historick.magick.cz, přesto krátce připomenu, že stránka je z roku 1999 a dodnes se snažíme zachovat její co možná původní tvář – protože je jedinečná, nemá žádnou šablonu. Na magick.cz bývalo úplně všechno, včetně osobních stránek všech spolupracovníků a mailserveru. I po odebrání již zcela neaktuálních částí webu zůstalo pěkné bludiště. Však si to zkuste!

Dalším byl Ritual.cz, což byl webový portál, který nabízel zveřejnění článků na okultní a alternativní témata nejširšímu čtenářstvu. bohužel jej po změně programovacího jazyka php nešlo udržet v provozuschopném stavu. Až nedávno se jej podařilo obnovit. Znovu zde vycházejí především archivní články.

Posledním projektem je tarot-brno.cz, který nahradil už rozpadající se tarotnet.cz. Z něj zůstal jenom On-line výklad Crowley tarotu, který pietně připomíná doby počátků.

 

 

Views: 9218