Škola věšteckých umění a esoteriky Via Regia

 

Školu jsem založila s kamarádkou Hankou v roce 1993. Pořádaly jsme jednodenní kurzy s rozličnými tématy. Tento koncept ale nestačil těm, kdo měli o některý obor hlubší zájem. Vytvořily jsme proto učební plán na roční a dvouletá studia, koncipovaná jako dálková s možností přijet osobně na praxi. Původní témata později rozkošatěla a přibyly i půlroční obory a některé již hotové studijní plány jsme obohatily o nové poznatky a doplnily je.

 

Nabídka víkendů a praktických cvičení:

Najdete ji tu

Nabídka je tradiční už po dlouhé roky – třikrát za semestr (pololetí) je cviko, dva až třikrát je víkendový seminář, jednou za rok je osmidenní setkání.

 

Stálá nabídka – dlouhé studium:

Tarot v původním hermetickém pojetí hloubkové studium tarotu, bez lidového zjednodušení, v současné době tak častého. Prapůvodní souvislosti tarotu a souvisejících esoterních nauk, které v nabídkách všech našich, ale i většiny světových škol zcela chybí. Studium je obsáhlé a žáka vede na jeho vlastní duchovní cestě ve smyslu západních hermetických tradic. Posvátné jazyky, úvod do kabaly, symboly, stručný přehled možností poznání. Tarot jako obrázková kabala – význam jednotlivých obrazů, původ a význam malých arkán. Přednáší Zuzana Antares, cena za 1.semestr 4.900,-Kč, za každý další 4.700,- Kč, studium trvá čtyři roky, začínáme každé září a únor.

Astrologie – probírá se především poradenská astrologie transpersonálního směru, nicméně vycházíme z původní esoterní astrologie – proto narazíme i na duchovní či hermetické aspekty této disciplíny a kabalistickou astrologii, dnes neprávem opomíjené. Výpočet horoskopu, jeho původ a význam. Geometrické souvislosti horoskopu. Planety, aspekty planet, znamení, domy, další prvky horoskopu. Astrologie předpovědní, partnerská a mundánní. Praktické možnosti. Přednáší Roman Petrželka a Zuzana Antares (kabalistické souvislosti), cena za 1.semestr 4.100,-Kč, za každý další 3.900,- Kč, studium trvá dva roky, začínáme každé září a únor.

Numerologie a nauka o číslech – nejjednodušší věštecké umění. Původ numerologie a kabalistické souvislosti. Praktické možnosti evropské numerologie a proč ji používáme. Numerologie jako popis světa. Výklad dat – psychologický, analytický, karmický, předpovědní, zdravotní, partnerský. Základ pro zpracování jmen, převod jmen na čísla. Psycho-numerologické poradenství. Rozvoj intuice, trénink intuice a jasnovidnosti. Přednáší Zuzana Antares, cena za 1.semestr 4.100,- Kč, za druhý 3.900,- Kč. Studium trvá jeden rok, začínáme každé září nebo v únoru.
Tento obor je vhodný i pro velmi mladé zájemce.

Výklad z ruky a vliv přirozených dispozic – základy nauky o přirozených signaturách. Jak se odráží duše člověka v jeho těle a v jeho činech. Astrologické souvislosti v dlani. Vnější ruka, typy ruky, pahorky, čáry, papiláry a další znaky rukou. Orientace osobnosti a její rozvoj, analýza. Zdraví ve výkladu z ruky, možnosti zdravotní diagnostiky z ruky. Věštecké možnosti výkladu z ruky. Přednáší Tintallo, cena za 1. semestr 4.100,- Kč, za druhý 3.900,- Kč. Studium trvá jeden rok, začátek září nebo únor.

Zájmové studium psychologie – zevrubné studium psychologie, se specializací na porozumění druhým, případně na jednoduché poradenství, a na uplatnění v rozhodovacích pracovních pozicích. Obor lze kombinovat s věšteckými obory pro poradenskou praxi.
Základní dvouleté studium dává přehled o předmětu psychologie, základních psychologických a psychoterapeutických směrech. Praktická část: sebepřijetí, cesta k druhým bez předsudku. Rozšiřující dvouleté studium obsahuje speciální psychologii – druhy potíží, jejich diagnostiku, případně první pomoc či základní terapii. Obor rediguje a přednáší Zuzana Antares, spolupracují externisté. Cena za 1.semestr 4.100,-Kč, za každý další 3.900,- Kč.

Stálá nabídka – krátké kursy:

Škola čarodějnictví – úvod do komplexní oblasti porozumění ženskému principu a do dávného umění čarodějnic. Dějiny čarodějnictví, jeho podstata a smysl, směr působení. Polarity, sexualita. Kdo-kdy-jak může začít. Hlubší souvislosti magie. Praktické aplikace, sestavení funkčního rituálu, co může čarodějnice dělat. Žena-čarodějka v muži. Kterak muž-čaroděj využívá přírodních sil. Speciální návody ke cvičením i s hudbou! Přednáší Zuzana Antares, cena za půlroční studium 6.500,- Kč. Kurs nabízíme od 2001.

Výklad tarotu – intenzivní studium s osobnostní přípravou. Základy nauky o tarotu, hlavní významy malých arkán a jak s nimi pracovat. Velká arkána a jejich základní význam, jak se liší malé karty od velkých. Jak si odvodit další významy. Tajemství výkladu, kombinace karet. Tarot jako možnost poznání sebe i druhých, tarot jako věštecká disciplína. Úskalí výkladu tarotu, jak vyložit sobě a jak druhému. Psychologická příprava na práci s lidmi, umění sebekritiky. Další práce s klientem. Kurs vznikal mezi lety 1995 – 2000. Přednáší Zuzana Antares, cena 6.100,- Kč.

Výklad snů a magická práce se sny – původ spánku a vše o spánku, snový stav vědomí vs další stavy vědomí. Proč přicházejí sny a proč se někomu sny nezdají. Interpretace některých symbolů v malbě/kresbě a snu, archetypy. Základní děje v nevědomí a co probíhá ve spánku. Duchovní vývoj člověka a jeho sny. Opakující se symboly ve snu. Vztahy vědomí a nevědomí, archetypy, symboly. Aktivní práce se sny, poselství snů. Tradiční téma snů nabízíme od roku 1999, přednáší je Zuzana Antares, cena 4.100,- Kč. POZOR! Začínáme každý měsíc.

Koncentrační a meditační techniky – uvolnění těla a ukáznění mysli. Cvičební kurs s mnoha návody a s hudebními ukázkami. Příprava na cvičení, pozice těla. Pro které cvičení se hodí která pozice. Meditace klasická a dynamická. Cíle meditace a její odlišení od jiných technik. Vyprázdnění mysli, mantry a zaříkadla či kouzelná slůvka. Koncentrační cvičení. Práce s astrálním tělem, astrální cestování. Práce se mentálním čili éterným tělem. Magický posismus. Kurs obsahuje především praktické návody. Přednášky i cvičení vede od září 2006 Zuzana Antares, cena 4.700,- Kč. Tento kurs začínáme každý měsíc.

Automatická kresba a automatické psaní – jakým hlasem hovoří vaše nevědomí? Zvládnutí technik automatického, tj. vědomě neovlivňovaného projevu. Nácvik uvolnění těla a ruky. Oproštění mysli od rozumové kontroly. Umění navázat spojení (raport) s objektem, o němž chceme získat informace. Bytosti, s nimiž lze navázat kontakt prostřednictvím automatického projevu. Možnosti i nebezpečí automatického psaní a automatické kresby. Kurs má počátek v roce 2007. Přednáší Zuzana Antares, cena tříměsíčního kursu 3.700,- Kč. POZOR! I tento kurs začínáme každý měsíc.

Výklad mariášových karet – výklad budoucnosti pomocí dvaatřiceti mariášových karet. Významy karet a významy jejich spojení. Výklad: minulost – přítomnost – budoucnost. Co lze a co nelze vyložit. a co má umět kartář/kartářka. Psychologie výkladu. Kurs je zaměřen na praxi s kartami. Kurs vede a přednáší Zuzana Antares, cena tříměsíčního kursu, který nabízíme od podzimu 2010, je 3.700,- Kč. POZOR! Také tento kurs lze začít každý měsíc.

Výklad horoskopu – Základy poradenské astrologie určené pro použití v praxi. Základní významy jednotlivých prvků horoskopu: planety, znamení a domy horoskopu. Aspekty planet. Jak se v horoskopu vyznat. Odvození souvislostí horoskopu. Co je důležité a čeho si hned všimnout, když se na horoskop podíváte. Postup při výkladu. Práce s astrologickým software. A hlavně výklady horoskopů – praxe a nácvik. Už od září 2001 vám přednáší Roman Petrželka, cena 4.100,- Kč. POZOR! I tento kurs začínáme každý měsíc.

Psychologické minimum pro praxi – typologie, praktické znalosti, věštci se dozvědí, jak komunikovat s klientem. Kurz rozšiřuje vaše schopnosti porozumět druhým, profesionálům dává lepší možnost porozumět na první pohled klientu. Co prozrazují gesta, postoje a poloha těla. Vztah mezi věštcem a klientem. Umění naslouchat druhému, umění pomáhat. Použití psychologie při věštění. Lidová psychologie, očekávání od věštců. Od roku 1999 vám přednáší Hana Tintallo, cena 4.100,- Kč.

Projekční kresba a diagnostické techniky – diagnostika duševního stavu z kresby. Zobrazení stavu osobnosti v testovacích obrázcích. Druhy výtvarného projevu použivané v diagnostice. Psychodiagnostika vývoje dítěte, mandaly. Zvláštnosti kresby u různých duševních nemocí a poruch. Jak pracuje nevědomí, proč lze z projevů člověka číst některé osobnostní rysy, a proč právě z výtvarného projevu. Od roku 1998 vám přednáší Hana Tintallo, cena 4.100,- Kč.

Rodinné poradenství a závislost v rodině – zaměřené na závislosti a domácí násilí a jak si poradit s problémovými dětmi nebo partnery. Specifické situace: alkoholismus a manželství, drogy v rodině, moje dítě a drogy, těhotenství a alkohol nebo drogy. Obecné informace: co je to závislost, jak a koho vzniká. Jak rozeznat závislost. Nejznámější závislosti: alkoholismus, drogy, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství. Co dělat s násilím a konflikty. Tříměsíční dálkový kurs, otevřený od 2010. Přednáší Roman Petrželka, cena 3.700,- Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny za elektronické zasílání lekcí. Pokud chcete posílat lekce Českou poštou, připlatíte si 300 Kč.

 

Také můžete využít služeb věštírny:

Věštírna začala svou existenci ještě víc než rok před založením školy. Své služby tu nabízím od té doby bez přestávky.

Víc se dozvíte tady a můžete se případně i objednat.

 

Views: 341