Stručné shrnutí základních osmi typů osobnosti

Stručné shrnutí základních osmi typů osobnosti
Podle C. G. Junga

Kdo si chcete připomenout Junga a zařadit sebe sama nebo své blízké, tady je stručný návod. Chcete-li si otestovat, kam patříte a co jste za typ, použijte test mbti, např. tu http://spt.skeletus.com nebo tu mypersonality.info. V testu se dozvíte typ a v Jungovi (Výbor z díla I.) si můžete přečíst charakteristiku vašeho typu, kterou uvádím ve velmi krácené podobě – tzv. pro lenochy.

Nevědomí plní kompenzační úlohu vůči vědomí, jak silně je zastoupená funkce ve V, tak silně se v NV projevuje funkce protilehlá. Lidsky řečeno je to nakonec pěkný guláš. V dalším shrnuji spíše vědomé projevy, pro kompletní výklad raději otevřete toho Junga.

 

Extroverti

Extrovert váže vědomí na objekt, nevědomí je vázáno na subjekt, a proto se jeví egocentrické. libido proudí z osobnosti ven.

Extrovertní myšlení – podřízení objektivním faktům nebo objektivním idejím. Dogmaticky strnulý, kritický, někdy tyranizující. Nedělá výjimky. Typ vědce. Pokládá se za typičtější pro muže.
Extrovertní cítění – objektivně orientované cítění, ne “já to tak cítím”, ale “takhle se to má cítit”. Hodnocení dle tradičních hodnot, rozplynutí se v objektu, nebytí sebou. Pokládá se za typičtější pro ženy.

Uvedené dva typy patří k racionálním (usuzujícím; já jim říkám vědecké – když si kupují látku, dívají se na ni). Jsou objektivní, vyhýbají se náhodě.

Extrovertní percepce – objekt je důležitý, když vyvvolá vjem, sem patří “užívání si”, hedonismus. Mohou na okolí působit jako rozumní, ale chybí jim úsudek. Mají silný smysl pro realitu.
Extrovertní intuice – od objektu je něco očekáváno, intuice postihuje jeho možnosti. Iniciátoři, podporovatelé, plnost jejich života žijí druzí, stále se ženou za příslibem, možnosti, odmítají stabilitu.

Uvedené dva typy patří mezi iracionální (empirické, já jim říkám umělecké – když si kupují látku, osahají ji), orientují se na to, co je, ne na úsudek o tom, co je.

Introverti

Introvert váže vědomí na subjekt, nevědomí je spojeno s objektem, proto jsou závislí (často na lidech) a stále se snaží osvobodit. Libido proudí dovnitř.

Introvertní myšlení – soustředí se na ideu, kterou prohlubuje (extrovert ji rozšiřuje). Myšlení pro myšlení, pro košatost výsledku, neumí získat pro své ideje lidi – ty jsou přece tak dobré, že to každý musí poznat.
Introvertní cítění – znehodnocuje objekty, upozorňuje na sebe negativně. Působí klidně, chladně, brání se vztahu k objektu, vášnivost, spoutává okolí. Cit jde do hloubky, neprojevuje se viditelně.

Oba typy jsou racionální, úsudek se řídí subjektivním faktorem.

Introvertní percepce – není úměrná souvislost mezi subjektem a objektem, je jakoby libovolná. Typ obtížně přístupný porozumění, sám neumí reprodukovat subjektivní vjemy. Objekt je zrcadlen, ne vnímán přímo, skutečnost nazírá jako banální.
Introvertní intuice – vnitřní svět se mění na vnitřní objekty. Převažuje vnitřní skutečnost. Zachycuje archetypy – proroci, snílci, mystici, umělci – vyznávají nebo zvěstují.

Oba typy jsou iracionální, jsou nepřístupné vnějšímu posouzení, navenek rezervovaní, subjektivně bohatí.

Views: 36