Archiv štítku: Theléma

Zabývat se magií znamená vědomě využívat schopností svých, čili subjektivních, i možností (schopností) situace, čili objektivních tak, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Také je to „věda a umění, kterak způsobit změnu, aby nastala ve shodě s vůlí“, jak prozrazuje Aleister Crowley (blíže o tom například zde). Tím je stanoveno nejen to, co je magie, ale i kdo je mágem, protože definici mága lze z definicí magie snadno odvodit. Mezi mágy novodobými je však často málo respektována jakákoliv definice magie. Někdo si vymyslí svoji vlastní, jiný nad tím nepřemýšlí, jiný koktá, má-li něco říci. Někdo nemá rád Crowleye a Thelemu. Jiný jej sice rád má, ale vybírá si jen to, co je snadné pochopitelné, líbivé a na povrchu. Z pojednání „Co je magie“ zajímá takového zájemce jen první věta, natož aby si uvědomil, kdo je mágem. V dalším budeme vycházet z uvedeného Crowleyova pojednání, jakož i z dalších myšlenek jeho díla. Mág je všeobecně vzdělaný člověk. Nejde…

Čtěte více

1) Pravá vůle je nalezena v určitém okamžiku. Prvním mýtem je, že Pravá vůle je objevena během konkrétní události,v určitém bodě dění. To znamená, že neznáte svou Vůli, ale v budoucnu byste ji mohli, jakmile budete mít nějaký druh vhledu nebo zkušenosti, náhle poznat. Naproti tomu Crowley nás informuje, že „vůle je pouze dynamickým aspektem já…“ ( Liber II). V tomto smyslu je Vůle jednoduše vyjádřením naší Přirozenosti. Jakkoli špatně nebo neúplně, naše přirozenost nemůže nebýt nějakým způsobem vyjádřena, což znamená: Vždy do určité míry plníme svou Vůli, ale také bychom vždy mohli dělat trochu „lépe“ ve smyslu konat plněji a s větším vědomím. I když se nám podaří náhlé nebo život měnící pochopení podstaty naší Vůle, neznamená to, že toto pochopení nemusí být v budoucnu změněno nebo revidováno. 2) Pravá vůle je něco, co najdeme až ve vzdálené budoucnosti. S prvním mýtem souvisí představa, že Pravá vůle se nenachází…

Čtěte více

2/2